Câu chuyện giáo viên giỏi

Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trường Bambi

Trần Thị Hương
Trường Bambi

Nguyễn Từ Như
Trường Bambi

Đỗ Yến Như
Trường Bambi

Trần Ngọc Hồng Ánh
Trường Bambi

La Thị Kiều
Trường Bambi

Thẩm Thúy Hạnh
Trường Bambi

Hoàng Thu Huyền
Trường Bambi

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Trường Bambi

Phan Thị Tuyết
Trường Bambi

Thiều Thị Minh Tâm
Trường Bambi

Nguyễn Trần Hoàng Lý
Trường Bambi

Trương Thị Ngọc Hân
Trường Bambi

Hoàng Thị Hà Trang
Trường Bambi

Mai Thị Thìn
Trường Bambi

Trần Thị Hường
Trường Bambi

Ê-Xê-Tê (Sam)
Trường Bambi

Lê Hà Mỹ Linh
Trường Bambi

Nguyễn Thị Thảo Trinh
Trường Bambi

Lê Võ Trúc Linh
Trường Bambi

Trương Thị Thúy Nga
Trường Bambi

Nguyễn Thu Hằng
Trường Bambi

Lê Thị Nguyệt
Trường Bambi

Lưu Ngọc Phương
SuperKids Võ Thị Sáu

Nguyễn Song Thảo Nguyên
SuperKids Võ Thị Sáu

Hoàng Thị Tình
SuperKids Võ Thị Sáu

Trần Kim Diễm
SuperKids Võ Thị Sáu

Phạm Thị Mỹ Trinh
SuperKids Võ Thị Sáu

Trần Thị Nguyệt Hà
SuperKids Hoàng Văn Thụ

Phùng Thụy Xuân Thắm
SuperKids Hoàng Văn Thụ

Vũ Thị Cẩm Tiên
SuperKids Hoàng Văn Thụ

Đỗ Thị Ngọc Bích
SuperKids Hoàng Văn Thụ

Nguyên tắc giáo dục Ivy

Trẻ em là trung tâm

Tạo điều kiện phát triển các kỹ năng và nuôi dưỡng sự sáng tạo của trẻ để chuẩn bị cho các bậc học tiếp theo trong nước và quốc tế.

Phát triển toàn diện

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên 5 bình diện: Thể chất, Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Tình cảm và quan hệ xã hội

Phương pháp tiên tiến

Áp dụng phương pháp dạy – học tiên tiến: Học qua Chơi (Play-based approach), phản hồi tổng thể (Total Physical Response), học tập theo đội nhóm (Cooperative learning).

Kết hợp gia đình

Gia đình và Nhà trường cùng đồng hành mật thiết trên con đường nuôi dạy trẻ.

Giới thiệu về Ivy Education Holdings

1000+

Học sinh

300

Giáo viên / nhân viên

70+

Lớp học

9

Trường